Gepal RVV Gesloten Verklaringborden serie C voldoen aan de normen en eisen

Alle RVV Gesloten Verklaringborden zijn officiële Verkeersborden die aangeven welke weg of wegdeel voor welke verkeersdeelnemer(s) gesloten is
.
Ook geven de borden uit de serie C bepaalde instructies aan. Of het nu voor het aangeven van een gesloten voor bromfietsen of autobussen gaat of voor het aangeven van een spitsstrook: Gepal biedt u het totale assortiment.

Alle RVV Gesloten Verklaringborden voor alle wegen.
Voor alle snelwegen, autowegen, provinciale wegen en binnenwegen kunt u bij Gepal terecht waar het Gesloten Verklaringborden betreft. Desgewenst verzorgt Gepal ook maatwerkborden. Alle Gesloten Verklaringborden van Gepal zijn volledig reflecterend en duurzaam.

Bekijk hier alle Gepal RVV Verkeersborden Gesloten Verklaring

Bordcode & verklaring:

 • C1: Gesloten in beide richtingen
 • C2: Eenrichtingsverkeer
 • C3: Maximumsnelheid op elektronisch signaleringsbord
 • C4: Eenrichtingsweg
 • C4r & l: Eenrichtingsweg
 • C5: Inrijden toegestaan
 • C6: Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
 • C7: Gesloten voor vrachtauto’s
 • C7a: Gesloten voor autobussen
 • C7b: Gesloten voor vrachtauto’s en autobussen
 • C8: Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen/mogen rijden dan 25 km/h
 • C9: Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller mogen/kunnen rijden dan 25 km/h en brommobielen, (brom)fietsen en gehandicaptenvoertuigen
 • C10: Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagens
 • C11: Gesloten voor motorfietsen
 • C12: Gesloten voor alle motorvoertuigen
 • C13: Gesloten voor brom- en snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor
 • C14: Gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor
 • C15: Gesloten voor (brom)fietsen en gehandicaptenvoertuigen
 • C16: Gesloten voor voetgangers
 • C17: Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen, die met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
 • C18: Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen, die met inbegrip van de lading, bredere zijn dan op het bord is aangegeven
 • C19: Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
 • C20: Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
 • C21: Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen, waarvan de som van de aslasten of de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
 • C22: Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
 • C22a: Gesloten verklaring voor voertuigen die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
 • C22b: Einde gesloten verklaring voor voertuigen die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
 • C23-01: Spitsstrook open
 • C23-02: Spitsstrook vrijmaken
 • C23-03: Einde spitsstrook

Gesloten Verklaringborden bedrijventerreinen en privéwegen

Gepal Gesloten verklaringborden worden ook ingezet op bedrijfsterreinen of privéwegen. Ook deze borden zijn volledig volgens de officiële regels voor deze borden.

Een RVV Verkeersbord van Gepal herkent u aan:

 • Bord met dubbel omgezette rand (DOR-bord)
 • Bord voorzien van Retroreflecterende-folie, gaat tot 20 jaar mee
 • De Gepal coderings- en originaliteitskenmerken
 • De milieuvriendelijke UV inkt die Gepal verwerkt

Gepal RVV Verkeersborden zijn volledig gecertificeerd en vallen binnen de geldende normen en eisen

Gepal is volledig gecertificeerd voor alle door haar aangeboden diensten en producten. Al onze RVV Verkeersborden vallen volledig binnen de geldende normen en eisen (NEN-EN 12899 en NEN 3381: 2020 en CE-norm).

Wilt u meer weten of nader kennismaken?

Bel: 078-62 93 900
Mail: info@gepal.nl

Serie C: Gesloten Verklaringborden