RVV Verkeersborden

Gepal, vertrouwd producent RVV Verkeersborden en Wegbebakening

Met meer dan 85 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van RVV Verkeersborden en Wegbebakening is Gepal een vertrouwde leverancier en partner.

Dit voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, gemeentes, Rijkswaterstaat, diverse waterschappen, infrabedrijven en diverse andere publieke en private partijen.

Gepal RVV Verkeersborden zijn er in acht categorieën:

 • Verbodsborden: rond bord met rode rand.
 • Gebodsborden: rond blauw bord
 • Waarschuwingsborden: driehoekige borden met rode rand
 • Aanwijzingsborden: rechthoekige/vierkante blauwe borden
 • Snelheidsborden rond of vierkant (adviessnelheid)
 • Voorrangsborden vierkant, driehoek achtkant
 • Onderborden witte borden onder een ander verkeersbord
 • Tijdelijke borden geel met een zwarte rand, ook wel “werk in uitvoering” genoemd.

Gepal RVV Verkeersborden voldoen aan de Nederlandse Norm NEN 3381 en de Europese Norm EN12899-1 en CE-Norm

Onze certificering wordt onafhankelijk getoetst. Daarom kunt u erop vertrouwen dat onze borden voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. sterkte, afmeting, kleur, afbeelding en retroreflectie.

Gepal produceert alle officiële RVV Verkeersborden volgens de geldende voorschriften, eisen en richtlijnen van o.a.:

 • RVV 1990
 • CROW 96a en 96b
 • BPR, Binnenvaart Politie Reglement
 • CE-normen
 • NEN-EN 12899-1

Verkeersborden spelen een cruciale rol in de verkeersveiligheid

Bondige en duidelijke informatie over verkeerssituaties is essentieel voor onze verkeersveiligheid en voor vlotte doorstroming.

Verkeersborden spelen hierin dan ook een belangrijke rol. Daarbij voldoen al onze producten aan de wettelijke richtlijnen.

In Nederland zijn de Verkeersborden gedefinieerd in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 1990. Het RVV deelt de Verkeersborden op in deze series:

Bordcode & bordsoort:

 • Serie A: Snelheidsborden
 • Serie B: Voorrangsborden
 • Serie C: Geslotenverklaring-borden
 • Serie D: Rijrichtingborden
 • Serie E: Parkeer- en Stilstaanborden
 • Serie F: Overige Gebods- en Verbodsborden
 • Serie G: Verkeersregelborden
 • Serie H: Bebouwde kom-borden (Verkeersregelborden)
 • Serie J: Waarschuwingsborden
 • Serie K: Bewegwijzeringsborden
 • Serie L: Informatieborden

Een RVV Verkeersbord van Gepal herkent u aan:

 • Bord met dubbel omgezette rand (DOR-bord)
 • Bord voorzien van Retroreflecterende-folie, gaat tot 20 jaar mee
 • De Gepal coderings- en originaliteitskenmerken
 • De milieuvriendelijke UV inkt die Gepal verwerkt

Gepal RVV Verkeersborden zijn volledig gecertificeerd en vallen binnen de geldende normen en eisen

Gepal is volledig gecertificeerd voor alle door haar aangeboden diensten en producten. Al onze RVV Verkeersborden vallen volledig binnen de geldende normen en eisen (NEN-EN 12899 en NEN 3381: 2020 en CE-norm).

De regels voor het plaatsen en verwijderen van Verkeersborden vindt u in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van 26 juli 1990. Voor de plaatsing van een Verkeersbord waarmee een verbod of gebod wordt ingesteld of gewijzigd, moet de wegbeheerder in de meeste gevallen eerst een verkeersbesluit nemen.

Invoering
De Ultimate Signing™2020 is actief per 1 januari 2020 en vervangt de 2016-versie.

Scope van de Ultimate Signing™2020 Standaard
De standaard is van toepassing op borden met een RVV-nummer die vallen onder “bord”, zoals beschreven in NEN 3381:2020: “verkeersbord zijnde een verbods-, gebods-, aanwijzings-, waarschuwings-, vooraanduidings- of voorrangsbord”.

Verkeersborden bestaan volgens de NEN 3381 uit een drager en beeldvlak. Deze koopt men vaak in, in combinatie met een paal en bevestigingsbeugels. De paal en bevestigingsbeugels vallen echter niet onder de NEN 3381 en ook niet onder deze standaard.

Externe links:

Ultimate Signing 2020

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Verkeersborden zijn niet meer weg te denken van onze wegen

Verkeersborden geven verkeersdeelnemers aanwijzingen.

Zij leveren daarmee een zekere bijdrage aan de verkeersveiligheid op alle wegen in Nederland. De basis voor de meeste verkeersborden werd gelegd op het International Road Congress in Rome in 1908.

Het uiterlijk van de borden werd het laatst vastgesteld in 1968 tijdens de Vienna Convention on Road Signs and Signals. Vrijwel alle Verkeersborden uit alle landen komen met elkaar overeen. Maar als u in het buitenland rijdt, komt het vast voor dat u een bord tegenkomt dat u niet herkent. Het is dan ook verstandig om de Verkeersborden van het land dat u bezoekt voor uw vertrek door te nemen.

Wilt u meer weten of nader kennismaken?

Bel: 078-62 93 900
Mail: info@gepal.nl

RVV Verkeersborden