Gepal Fabrieken  is een productiebedrijf, opgericht in 1932. De productie is gegroeid van ambachtelijk naar vol machinaal. Het bedrijf biedt werk aan 10 mensen. Gepal Fabrieken is een zusterbedrijf van J. Knieriem b.v. en Naamplaat Bewegwijzering b.v.

Ontstaan en geschiedenis GEPerst ALuminium: Nadat dhr Raydt zijn onderneming Raydo (Raydt Onderdelen) had gestaakt is hij in 1932 gestart met een metaalbedrijf waar hij verkeersborden en kentekenplaten produceerde.  Hij kocht hiertoe een pand aan de viaductweg te Den Haag.
De groei van de infrastructuur en de opkomst van de automobielindustrie na de oorlog zorgde voor vraag naar zowel verkeersborden als kentekenplaten.

Op 1 januari 1978 werd de retroreflecterende kentekenplaat verplicht ingevoerd in Nederland. De investeringen die met de nieuwe productiemethode gemoeid waren in combinatie met de benodigde ruimte heeft de toenmalige directie doen besluiten om deze productiegroep te laten vallen.
De naam Gepal is sinds de oprichting door dhr Raydt aan het bedrijf verbonden. In de vooroorlogse jaren werden verkeersborden in relief geperst waarna de figuratie met de verfwals werd gekleurd. De techniek van GEPerst ALuminium werd door dhr. Raydt versleuteld tot bedrijfsnaam.