MISSIE:
Uw en Onze toekomst en de bestendigheid van die toekomst, wordt mede door ons bepaald.

Duurzaamheid staat niet alleen voor een lange levensduur van onze producten, maar ook voor onze productiefaciliteiten, logistieke processen, transport, etc. Daarnaast blijven wij binnen onze organisatie naar de hoogste kwaliteit voor onze producten en diensten streven.

Circulariteit en vermindering van de CO2 uitstoot zijn kernwaarden welke prominent in onze dagelijkse processen worden meegenomen.

VISIE:
Duurzaamheid en Mobiliteit moeten “samen vooruit”. Als alleen de Mobiliteit toeneemt, is dat desastreus voor de Duurzaamheid.

STRATEGIE:
Gepal heeft met de CO2-prestatieladder-niveau 3, een tool om de CO2 uitstoot te registreren en te regisseren! Een continue proces.

Daarnaast ontwikkelt Gepal haar eigen Circulaire producten welke in 2023 naar de markt toe gaan en waarmee Gepal haar verantwoordelijkheid neemt voor ieders toekomst.